SSC CGL
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : SSC CGL परीक्षा 2019

Post Views: 91  कर्मचारी निवड आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या SSC CGL  या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . परीक्षेचे नाव  : SSC CGL परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र पहा   / […]

PSI
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : MPSC दिवाणी न्यायाधीश प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा 2020

Post Views: 115 MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या दिवाणी न्यायाधीश प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा 2020  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :दिवाणी न्यायाधीश  परीक्षेचे नाव […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : राज्य उत्पादन शुल्क रायगड

Post Views: 149 राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड नि कॉन्स्टेबल पदभरती परीक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध केलेले आहे. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. प्रवेशपत्र   ✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो ! ताज्या […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : कर्नाटक बँक अधिकारी – (स्केल I) परीक्षा

Post Views: 117 IBPS  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कर्नाटक बँक अधिकारी – (स्केल I) परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .   पदाचे नाव : बँक अधिकारी […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र :[UPSC] संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा CDS- I, 2020

Post Views: 146 UPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा CDS- I, परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .   परीक्षेचे नाव : संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : सारस्वत बँक कनिष्ठ अधिकारी परीक्षा

Post Views: 147 IBPS मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सारस्वत बँक कनिष्ठ अधिकारी परीक्षा  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .   पदाचे नाव : कनिष्ठ अधिकारी  परीक्षेचे […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : ZP बुलढाणा भरती

Post Views: 343 जिल्हा परिषद बुलढाणा नि विविध पदभरती परीक्षेचे प्रवेशपत्र  जाहीर केलेले आहे. प्रवेशपत्र  डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.   जिल्हा परिषद बुलडाणा : आरोग्य सेवक पुरुष पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र   जिल्हा […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : जिल्हा निवड समिती जालना लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 226 जिल्हा निवड समिती जालना  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कनिष्ठ सहाय्यक, आरोग्य सेवक आणि परिचर  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : [GATE] अभियांत्रिकी पदवीधर योग्यता चाचणी परीक्षा 2020

Post Views: 137 Indian Institute of Technology (IIT), Delhi मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2020. या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . […]

IBPS
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : IBPS  लिपिक मुख्य परीक्षा 2019

Post Views: 178 IBPS मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या लिपिक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : लिपिक एकूण जागा : १२०७५ जागा  परीक्षेचे नाव […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९ चे प्रवेशपत्र जाहीर

Post Views: 245 महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . परीक्षेचे नाव : महाराष्ट्र शिक्षक […]

UPSC
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी पूर्व परीक्षा 2020

Post Views: 94 UPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी पूर्व परीक्षा २०२० या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : भूवैज्ञानिक परीक्षेचे […]

CISF
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : CISF कांस्टेबल परीक्षा

Post Views: 114 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दला मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या CISF कांस्टेबल  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : CISF कांस्टेबल परीक्षेचे नाव […]

UPSC
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : UPSC इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस (प्राधान्य) परीक्षा २०२०

Post Views: 117 संघ लोक सेवा आयोग मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या UPSC इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस (प्राधान्य) परीक्षा या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :भारतीय अभियांत्रिकी सेवा […]

IBPS
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : IBPS SO पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 284 IBPS  मार्फत घेतल्या  SO जाणाऱ्या या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : स्पेशलिस्ट ऑफिसर  परीक्षेचे नाव :  IBPS SO पूर्व […]

JEE
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : JEE मुख्य परीक्षा 2020

Post Views: 255 NTA मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या JEE मुख्य या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .  परीक्षेचे नाव : JEE मुख्य परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र  डाउनलोड / पाहण्यासाठी […]

LIC HFL
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र :  LIC HFL सहाय्यक मुलाखत

Post Views: 143 LIC HFL मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सहाय्यक  या पदाच्या मुलाखतीचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . LIC HFL सहाय्यक मुलाखत प्रवेशपत्र पदाचे नाव : सहाय्यक  प्रवेशपत्र जाहीर […]

पशुसंवर्धन
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : पशुसंवर्धन परीक्षा

Post Views: 667 महापरीक्षा  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या पशुसंवर्धक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : पशुसंवर्धक परीक्षेचे नाव :  पशुसंवर्धन परीक्षा प्रवेशपत्र  डाउनलोड / […]

IBPS
प्रवेशपत्र

IBPS प्रवेशपत्र : लिपिक पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 269 IBPS  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  लिपिक पूर्व परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :  लिपिक एकूण जागा : १२०७५ परीक्षेचे […]