प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : सारस्वत बँक कनिष्ठ अधिकारी परीक्षा

Post Views: 53 IBPS मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सारस्वत बँक कनिष्ठ अधिकारी परीक्षा  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .   पदाचे नाव : कनिष्ठ अधिकारी  परीक्षेचे […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : ZP बुलढाणा भरती

Post Views: 260 जिल्हा परिषद बुलढाणा नि विविध पदभरती परीक्षेचे प्रवेशपत्र  जाहीर केलेले आहे. प्रवेशपत्र  डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.   जिल्हा परिषद बुलडाणा : आरोग्य सेवक पुरुष पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र   जिल्हा […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : जिल्हा निवड समिती जालना लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 149 जिल्हा निवड समिती जालना  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कनिष्ठ सहाय्यक, आरोग्य सेवक आणि परिचर  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : [GATE] अभियांत्रिकी पदवीधर योग्यता चाचणी परीक्षा 2020

Post Views: 81 Indian Institute of Technology (IIT), Delhi मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2020. या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . […]

IBPS
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : IBPS  लिपिक मुख्य परीक्षा 2019

Post Views: 125 IBPS मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या लिपिक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : लिपिक एकूण जागा : १२०७५ जागा  परीक्षेचे नाव […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९ चे प्रवेशपत्र जाहीर

Post Views: 202 महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . परीक्षेचे नाव : महाराष्ट्र शिक्षक […]

UPSC
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी पूर्व परीक्षा 2020

Post Views: 42 UPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी पूर्व परीक्षा २०२० या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : भूवैज्ञानिक परीक्षेचे […]

CISF
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : CISF कांस्टेबल परीक्षा

Post Views: 58 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दला मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या CISF कांस्टेबल  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : CISF कांस्टेबल परीक्षेचे नाव […]

UPSC
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : UPSC इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस (प्राधान्य) परीक्षा २०२०

Post Views: 59 संघ लोक सेवा आयोग मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या UPSC इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस (प्राधान्य) परीक्षा या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :भारतीय अभियांत्रिकी सेवा […]

IBPS
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : IBPS SO पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 196 IBPS  मार्फत घेतल्या  SO जाणाऱ्या या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : स्पेशलिस्ट ऑफिसर  परीक्षेचे नाव :  IBPS SO पूर्व […]

JEE
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : JEE मुख्य परीक्षा 2020

Post Views: 158 NTA मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या JEE मुख्य या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .  परीक्षेचे नाव : JEE मुख्य परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र  डाउनलोड / पाहण्यासाठी […]

LIC HFL
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र :  LIC HFL सहाय्यक मुलाखत

Post Views: 116 LIC HFL मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सहाय्यक  या पदाच्या मुलाखतीचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . LIC HFL सहाय्यक मुलाखत प्रवेशपत्र पदाचे नाव : सहाय्यक  प्रवेशपत्र जाहीर […]

पशुसंवर्धन
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : पशुसंवर्धन परीक्षा

Post Views: 609 महापरीक्षा  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या पशुसंवर्धक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : पशुसंवर्धक परीक्षेचे नाव :  पशुसंवर्धन परीक्षा प्रवेशपत्र  डाउनलोड / […]

IBPS
प्रवेशपत्र

IBPS प्रवेशपत्र : लिपिक पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 202 IBPS  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  लिपिक पूर्व परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :  लिपिक एकूण जागा : १२०७५ परीक्षेचे […]

ESIC
प्रवेशपत्र

ESIC प्रवेशपत्र : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ नि स्टेनोग्राफर आणि अपर डिव्हिजन क्लर्क

Post Views: 95 कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्टेनोग्राफर आणि अपर डिव्हिजन क्लर्क  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : स्टेनोग्राफर […]

RBI
प्रवेशपत्र

RBI प्रवेशपत्र : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिकारी परीक्षा

Post Views: 203 IBPS  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  RBI Officers या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :  RBI Officers एकूण जागा : १९९ परीक्षेचे […]

SSC
प्रवेशपत्र

SSC JHT प्रवेशपत्र : कर्मचारी निवड आयोग जूनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा

Post Views: 96 SSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या जूनियर हिंदी अनुवादक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : जूनियर हिंदी अनुवादक परीक्षेचे नाव : […]

CBSC
प्रवेशपत्र

CTET प्रवेशपत्र : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा

Post Views: 88 CTETकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [CBSC]मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : शिक्षक परीक्षेचे […]