JEE
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : JEE मुख्य परीक्षा 2020

Post Views: 48 NTA मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या JEE मुख्य या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा .  परीक्षेचे नाव : JEE मुख्य परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र  डाउनलोड / पाहण्यासाठी […]

LIC HFL
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र :  LIC HFL सहाय्यक मुलाखत

Post Views: 86 LIC HFL मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सहाय्यक  या पदाच्या मुलाखतीचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . LIC HFL सहाय्यक मुलाखत प्रवेशपत्र पदाचे नाव : सहाय्यक  प्रवेशपत्र जाहीर […]

पशुसंवर्धन
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : पशुसंवर्धन परीक्षा

Post Views: 545 महापरीक्षा  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या पशुसंवर्धक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : पशुसंवर्धक परीक्षेचे नाव :  पशुसंवर्धन परीक्षा प्रवेशपत्र  डाउनलोड / […]

IBPS
प्रवेशपत्र

IBPS प्रवेशपत्र : लिपिक पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

Post Views: 170 IBPS  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  लिपिक पूर्व परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :  लिपिक एकूण जागा : १२०७५ परीक्षेचे […]

ESIC
प्रवेशपत्र

ESIC प्रवेशपत्र : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ नि स्टेनोग्राफर आणि अपर डिव्हिजन क्लर्क

Post Views: 58 कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्टेनोग्राफर आणि अपर डिव्हिजन क्लर्क  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : स्टेनोग्राफर […]

RBI
प्रवेशपत्र

RBI प्रवेशपत्र : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिकारी परीक्षा

Post Views: 163 IBPS  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  RBI Officers या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :  RBI Officers एकूण जागा : १९९ परीक्षेचे […]

SSC
प्रवेशपत्र

SSC JHT प्रवेशपत्र : कर्मचारी निवड आयोग जूनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा

Post Views: 56 SSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या जूनियर हिंदी अनुवादक या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : जूनियर हिंदी अनुवादक परीक्षेचे नाव : […]

CTET
प्रवेशपत्र

CTET प्रवेशपत्र : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा

Post Views: 47 CTETकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [CBSC]मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : शिक्षक परीक्षेचे […]

MSBSHSE
प्रवेशपत्र

 MSBSHSE प्रवेशपत्र : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे

Post Views: 378   MSBSHSEमहाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  कनिष्ठ लिपिक  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : नाबार्ड विकास सहाय्यक मुख्य परीक्षा

Post Views: 88 नाबार्ड मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विकास सहाय्यक मुख्य परीक्षा या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : विकास सहाय्यक परीक्षेचे नाव : नाबार्ड […]

UPSC
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019

Post Views: 88 UPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . परीक्षेचे  नाव : भारतीय वन सेवा मुख्य […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : UPSC NDA II 2019

Post Views: 90 UPSC  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या NDA II  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव :  National Defence Academy and Naval Academy Exam […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : SSC MTS 2019

Post Views: 96 Staff Selection Commission मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  Multi Tasking Staff  या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : Multi Tasking Staff (Non-Technical) […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : IIM CAT

Post Views: 81 IIM मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  CAT  या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : Common Admission Test,2019 एकूण जागा :  As per Rules […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : EPFO Assistant Mains

Post Views: 50  Employee’s Provident Fund Organization  मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  Assistant या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : Assistant एकूण जागा : 280  […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : LIC Assistance

Post Views: 102 LIC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या  Assistance   या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : Assistance एकूण जागा :  7634 Post परीक्षेचे नाव […]

SCR
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : RRB NTPC 35,227 पदे

Post Views: 199 RRB मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या RRB NTPC/Paramedical/Ministerial & Isolated Categories/Level-1 या पदाच्या  परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्र पाहण्यासाठी खालील लिंक चा उपयोग करावा . पदाचे नाव : RRB NTPC/Paramedical/Ministerial & Isolated […]

प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र : SBI SCO Exam Hall Ticket

Post Views: 58 SBI SCO Exam  या पदाचे प्रवेशपत्र जाहीर झाले असून तरी उमेदवारांनी प्रवेशपत्र बघण्यासाठी खालील लिंकचा उपयोग करावा . Exam Name : SBI SO Various Post Recruitment,2019 Post Name :  Developer, System / Server […]

UPSC
प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र :- UPSC Medical Officer (GDMO) CBT 2019 Admit Card

Post Views: 100 UPSC  मेडिकल ऑफिसर (General Duty Medical Officer) या पदाचे प्रवेशपत्र  पाहण्यासाठी उमेदवारांनी खालील लिंक चा उपयोग करावा . UPSC Medical Officer (GDMO) CBT 2019 Admit Card Details Exam Name –  UPSC Medical […]