महाराष्ट्र : प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे :

  धरणनदी जिल्हा
1. भंडारदरा प्रवराअहमदनगर
2. जायकवाडी गोदावरीऔरंगाबाद
3. सिद्धेश्वर दक्षिणपूर्णाहिंगोली
4. भाटघर(लॉर्डन धरण) वेळवंडी(निरा)पुणे
5. मोडकसागर वैतरणाठाणे
6.येलदरीदक्षिणपूर्णाहिंगोली
7.मुळशीमुळापुणे
8.तोतलाडोह(मेघदूरजला)पेंचनागपुर
9.विरधरणनीरापुणे
10.गंगापूरगोदावरीनाशिक
11.दारणादारणानाशिक
12.पानशेतअंबी(मुळा) पुणे
13.माजलगावसिंदफणाबीड
14.बिंदुसराबिंदुसराबीड
15.खडकवासामुठापुणे
16.कोयना(हेळवाक)कोयनासातारा
17.राधानगरीभोगावतीकोल्हापूर
18.पुरणेपाडाबोरी 

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा