महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षांबद्दल संपूर्ण माहिती

0 20

 

1. MPSC राज्यसेवा परीक्षा

ही उमेदवारांमधील एक लोकप्रिय परीक्षा आहे आणि आपल्याला MPSC राज्यसेवा परीक्षेद्वारे 24 पदासाठी ही परीक्षा घेतली जाते . परंतु काही पदांसाठी आपल्याला त्या विषयात किंवा संबंधित विषयात  पदवी आवश्यक आहे.

आपल्या MPSC  राज्यसेवा पोस्ट आपल्या रँकच्या आधारे मिळतील, म्हणजेच MPSC राज्यसेवा परीक्षा जर आपण फक्त MPSC पास केली तर तुम्हाला MPSC  राज्यसेवा पोस्ट मिळणार नाहीत. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला उपजिल्हाधिकारी पद हवे असेल तर MPSC राज्यसेवा परीक्षेत अव्वल रहावे लागेल. आपल्याला मिळालेल्या मार्कंनुसार व पसंतीक्रमानुसार आपल्याला पद मिळते .

परीक्षेचे माध्यम:

 • इंग्रजी आणि मराठी.
 • टीपः इंग्रजी भाषेचे प्रश्न फक्त इंग्रजीमध्ये असतील आणि मराठी भाषेचे प्रश्न फक्त मराठीत असतील.

एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेसाठी पात्रताः

भारतीय नागरिकत्व: तुम्ही भारताचे नागरिक असलेच पाहिजे.

वय मर्यादा:

किमान 19 वर्षे जुने आणि 38 वर्षापेक्षा जास्त नसावेत.

उच्च वयोमर्यादा शिथिल केली जाईल:

 • मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत – 5 वर्षांपर्यंत. (43 वर्षे)
 • कुशल खेळाडूंच्या बाबतीत, वयाच्या 45 वर्षांपर्यंत
 • माजी सैनिकांच्या बाबतीत, नियमानुसार (मुक्त श्रेणी, मागास प्रवर्ग 47 वर्षे जुने)
 • अपंग उमेदवारांच्या बाबतीत, 45 वर्षांपर्यंतचे वय

शैक्षणिक पात्रता:

महाराष्ट्र शासनाने विहित मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पात्रता.

परंतु काही पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता थोडी वेगळी आहे,

परीक्षेचे टप्पे:

पहिला टप्पा: प्राथमिक परीक्षा (१०० गुण)

दुसरा टप्पा: मुख्य परीक्षा (800 गुण)

तिसरा टप्पा : मुलाखत (100 गुण)

परीक्षेसाठी अर्ज करा:  आपल्याकडे एमपीएससी ऑनलाइन वेबसाइटमध्ये खाते असल्यास आपण थेट एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेसाठी दोन मिनिटांत अर्ज करू शकता.

 

राज्यसेवा परीक्षा मार्फत भरली जाणारी  CLASS -1 पदे 

अणु क्र पदाचे नाव  पात्रता   पे स्केल
01 उपजिल्हाधिकारी, गट अ – डीसीए महाराष्ट्र शासनाने विहित मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पात्रता.

परंतु काही पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता थोडी वेगळी आहे, 

 

56,100-1,77,500 ++
02 पोलिस उपाधीक्षक / सहाय्यक पोलिस आयुक्त, गट ए – एसीपी  56,100-1,77,500 +
03 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी, गट अ – डीसीई  41,800-1,32,300 +
04 अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट अ – एसएसई  41,800-1,32,300 +
05 शिक्षण अधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, (प्रशासन शाखा) गट अ – ईओबी 56,100-1,77,500 +
06 तहसीलदार, गट अ – टीएएच 55,100-1,75,100 +
07 सहाय्यक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, गट अ 55,100-1,75,100 +
08 उपसंचालक / प्रकल्प अधिकारी (आयटीडीपी) (ग्रेड – बी) / सहाय्यक आयुक्त गट – ए  47,600-1,51,100 +
09 उपसंचालक / प्रकल्प अधिकारी (आयटीडीपी) (ग्रेड – ए) / उपायुक्त गट – ए 67,700-2,08,700 +

राज्यसेवा परीक्षा मार्फत भरली जाणारी  CLASS -2 पदे 

अणु क्र पदाचे नाव पात्रता   पे स्केल
01 कुलसचिव, सहकारी. सोसायटी, गट बी महाराष्ट्र शासनाने विहित मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पात्रता.

परंतु काही पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता थोडी वेगळी आहे, 

 

56,100-1,77,500 +
02 उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, (प्रशासन शाखा) गट बी – डीईबी 47,600-1,51,100 +
03 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट ब – एआरटी  44,900-1,42,400 +
04 लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट बी  44,900-1,42,400 +
05 विभाग अधिकारी, गट ब – एसओबी  47,600-1,51,100
06 सहाय्यक गटविकास अधिकारी, गट ब – बीडीओ 41,800-1,32,300 +
07 मुख्य अधिकारी, महानगरपालिका / नगर परिषद, गट बी 41,800-1,32,300 +
08 सहाय्यक निबंधक, सहकारी. संस्था, गट ब – एआरबी 41,800-1,32,300 +
09 उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट ब – डीएसई  41,800-1,32,300 +
10 सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट ब – एएसई 41,800-1,32,300 +
11 नायब तहसीलदार, गट ब – एनटीबी 38,600-12,2,800 +
12 कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक अधिकारी, गट ब  41,800-1,32,300 +
13 उद्योग अधिकारी, तांत्रिक, गट बी 41,800-1,32,300 +
14 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी / संशोधन अधिकारी / प्रमुख / व्यवस्थापक गट-बी 41,800-1,32,300 +

 


2. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा ही महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभाग, बांधकाम विभाग पाणीपुरवठा व आरोग्य विभागातील सहाय्यक सिव्हील अभियंता भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) निर्देशित पेपर पेनवर आधारित राज्य अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा आहे. महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी सेवांचे मुख्यत्वे दोन वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, जीआर-ए
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, जीआर-बी 
सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी असलेले 19 ते 38 वर्षे वयोगटातील इच्छुक किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील समकक्ष महाराष्ट्र 2020 मध्ये अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवांची निवडः – महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवांमध्ये  सहाय्यक अभियंत्यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ने घेतलेल्या लेखी परीक्षेवर आधारित आहे. लेखी परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे मुलाखतीसाठी अभियांत्रिकी इच्छुकांची यादी केली जाते.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा नमुना: – महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवांमध्ये दोन परीक्षा असाव्यात
अ) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा
बी) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पात्रता: – 
 • वय: उमेदवारांची वय 19 आणि 38 वर्षे वयाच्या अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
 • उच्च वयोमर्यादा शिथिलता: सरकारी नियमांनुसार.
 • शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून सिव्हिल इंजिनीअरिंग पदवी किंवा समकक्ष.
 • अत्यावश्यक: मराठीचे ज्ञान.
 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा नोंदणी / अर्ज :  आपल्याकडे एमपीएससी ऑनलाइन वेबसाइटमध्ये खाते असल्यास आपण थेट एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेसाठी दोन मिनिटांत अर्ज करू शकता.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा नमुना: –
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा प्राथमिक परीक्षा नमुना – 
परीक्षेची पद्धत – उद्देश प्रकार
कालावधी – 1 1/2 तास
विषय – प्रश्न – गुण
मराठी – 10 प्रश्न – 10 गुण
इंग्रजी – 10 प्रश्न – 10 गुण
सामान्य अभ्यास – 20 प्रश्न – 20 गुण
अभियांत्रिकी योग्यता चाचणी – 60 प्रश्न – 60 गुण
एकूण – 100 क्यू – 100 गुण

3. महाराष्ट्र  वन सेवा परीक्षा

सहाय्यक वनरक्षक (सहायक वनसंरक्षक) आणि वन रेंजर (वनक्षेत्रपाल) पदांसाठी महाराष्ट्र वन सेवा विभागाने महाराष्ट्र  वन सेवा परीक्षा

घेतली जाते या परीक्षेविषयी जाणून घ्या .

                                                                                 शैक्षणिक पात्रता

सहाय्यक वनरक्षक (सहाय्यक वनसंरक्षक) वनस्पतीशास्त्र / रसायनशास्त्र / वनीकरण / भूशास्त्र / गणित / भौतिकशास्त्र / सांख्यिकी / प्राणीशास्त्र / फलोत्पादन / पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान / कृषी अभियांत्रिकी पदवी
फॉरेस्ट रेंजर (वनक्षेत्रपाल)

महाराष्ट्र  वन सेवा परीक्षा प्रीमिल परीक्षा अभ्यासक्रम

 1. मराठी भाषा
 2. इंग्रजी भाषा
 3. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व चालू घडामोडी
 4. सामान्य मानसिक क्षमता (लॉजिकल रीझनिंग, विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या सोडवणे, मूलभूत संख्या)

महाराष्ट्र  वन सेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

पेपर I: सामान्य अभ्यास

 1. महाराष्ट्राचा भर असलेल्या भारताचा इतिहास
 2. भारत आणि जगाचा भौतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल. त्या महाराष्ट्रावर भर
 3. भारतीय राजकारण आणि शासन राज्यघटना व राजकीय व्यवस्था, ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
 4. आर्थिक आणि सामाजिक विकास

 


 

पेपर – २:  सामान्य विज्ञान आणि निसर्ग संवर्धन

१) सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र)

२) निसर्ग संवर्धन

 1. माती : – भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्म. प्रक्रिया आणि माती तयार होण्याचे घटक. मातीतील खनिज व सेंद्रिय घटक आणि मातीची उत्पादकता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांची भूमिका. माती प्रोफाइल. समस्या मातीत आणि त्यांची पुनर्प्राप्ती .
 2. मृदा व ओलावा संवर्धन : – मातीची कमी होण्याची कारणे, नियंत्रणाची पद्धत, जंगलाची भूमिका, पाणलोट व्यवस्थापनातील वैशिष्ट्ये आणि पावले.

 

 1. इको प्रणाल्या : – प्रकार, फूड चेन, फूड वेब, इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स, उर्जा प्रवाह, कार्बन आणि नायट्रोजनचे जैव-रसायन चक्र.
 2. खते आणि खते : – प्रकार, सेंद्रिय – अजैविक.
 3. रोग आणि वनस्पती आणि कीटक.
 4. कीटकनाशके आणि कीटकनाशके.
 5. दुखापत झाडे आणि तण

 

पर्यावरणीय प्रदूषण

 1.  प्रकार, नियंत्रण, जैव-सूचक, लुप्तप्राय प्रजाती.
 2. उत्खनन आणि खाणकाम संबंधित पर्यावरणीय समस्या.
 3. ग्रीनहाऊस इफेक्ट, कार्बन ट्रेडिंग, हवामान बदल.

वन्य प्राणी

 1. भारतातील महत्त्वाचे .
 2. गुरांच्या जाती, चारा यांचे अर्थशास्त्र आणि गवताळ प्रदेश व्यवस्थापनाचे कुरण.

 

 1. अन्नधान्य, फायबर, इंधन लाकूड, इमारती लाकूड, इमारती लाकूड, वनोपज / लघु वनउत्पादने यासारख्या वन्य उत्पादनांचा स्त्रोत म्हणून वनस्पती, भारतातील महत्त्वाच्या देशी वृक्षांची प्रजाती. औषधी वनस्पती, उर्जा वृक्षारोपण, खारफुटी, वन आधारित उद्योग
 2. वनस्पतींचे वाढ आणि वितरण यावर परिणाम करणारे घटक भारताचे वन प्रकार
 3. राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य, जागतिक वारसा स्थळे.
 4. सामाजिक वनीकरण, संयुक्त वन व्यवस्थापन, कृषी वनीकरण.
 5. भारतीय वन धोरण, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण कायदा, वन संरक्षण अधिनियम, १ 1980 .०.
 6. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत आहे.

 

 1. हवाई छायाचित्रे, थीमॅटिक नकाशे चा वापर. उपग्रह प्रतिमा, तत्व आणि जीआयएसचा अनुप्रयोग.
 2. जैवविविधता, जैवविविधतेचे नुकसान होण्याचे कारणे, जैवविविधतेचे महत्त्व
 3. वनस्पतींचे प्रजनन, ऊतकांची संस्कृती. आदिवासी आणि जंगले. भारतातील महत्त्वाच्या आदिवासी.

4. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा

 महाराष्ट्र मेडिकल आणि आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी  पदांसाठी  महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा परीक्षा घेतली जाते या परीक्षेविषयी जाणून घ्या .

पात्रताः वैधानिक विद्यापीठाची एमबीबीएस पदवी किंवा भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६६  च्या प्रथम किंवा द्वितीय वेळापत्रकात निर्दिष्ट इतर कोणत्याही पात्रता.


5. महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा 

महाराष्ट्र न्यायालयीन सेवा परीक्षा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) यांच्या भूमिकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालय दरवर्षी घेतली जाते. या पात्रता परीक्षेस एमपीएससी सिव्हील न्यायाधीश परीक्षा, जेएमएफसी – न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग किंवा सीजेजेडी – दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग असेही म्हटले जाते.

परीक्षा तीन टप्प्यात घेण्यात येते:
१. प्रारंभिक परीक्षा – वस्तुनिष्ठ प्रकार – जो केवळ अंतिम परीक्षेसाठी नव्हे तर केवळ मुख्य परीक्षेसाठी निवडलेल्या उमेदवारांसाठी वापरला जातो.
2. मेन्स परीक्षा – वर्णनात्मक प्रकार
3.वैयक्तिक मुलाखत 

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा

नमस्कार मित्रांनो,
चालू घडामोडी , अभ्यासक्रमानुसार लेख, मोफत ऑनलाइन सराव पेपर्स तुमच्या मोबाईल वर
तुम्हाला पाहिजे असतील तर कृपया खालील लिंक ला क्लिक करून आमची सेवा सबस्क्राईब करा
जॉईन लिंक : Click Here

%d bloggers like this: