MPSCExams.com
One Place for All Exams Notes
Browsing Category

Current Affairs

Current Affairs

चालू घडामोडी : २६ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 26 April 2021 | चालू घडामोडी : २६ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या दिवशी…

चालू घडामोडी : २५ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 25 April 2021 | चालू घडामोडी : २५ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] भारतीय रिझर्व्ह…

चालू घडामोडी : २४ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 24 April 2021 | चालू घडामोडी : २४ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] ‘एनर्जी…

चालू घडामोडी : २३ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 23 April 2021 | चालू घडामोडी : २३ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] जागतिक पृथ्वी…

चालू घडामोडी : २१ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 21 April 2021 | चालू घडामोडी : २१ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] “आदित्य–एल1”…

चालू घडामोडी : २० एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 20 April 2021 | चालू घडामोडी : २० एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] विदेशी…

चालू घडामोडी : १९ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 19 April 2021 | चालू घडामोडी : १९ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : १८ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 18 April 2021 | चालू घडामोडी : १८ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या दिवशी…

चालू घडामोडी : १७ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 17 April 2021 | चालू घडामोडी : १७ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] ‘करन्सी चेस्ट’…

चालू घडामोडी : १४ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 14 April 2021 | चालू घडामोडी : १४ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : १३ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 12 April 2021 | चालू घडामोडी : १२ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या दिवशी…

चालू घडामोडी : १२ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 12 April 2021 | चालू घडामोडी : १२ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या शहरात…

चालू घडामोडी : ११ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 11 April 2021 | चालू घडामोडी : ११ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणती…

चालू घडामोडी : १० एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 10 April 2021 | चालू घडामोडी : १० एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1]कोणत्या…

चालू घडामोडी : ७ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 7 April 2021 | चालू घडामोडी : ७ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या व्यक्तीची…

चालू घडामोडी : २ एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 2 April 2021 | चालू घडामोडी : २ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोण संयुक्त…

चालू घडामोडी : 1 एप्रिल २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 1 April 2021 | चालू घडामोडी : १ एप्रिल २०२१ चालू घडामोडी - 1] ‘ला पेरुझ’ ही…

चालू घडामोडी : ३१ मार्च २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 31 March 2021 | चालू घडामोडी : ३१ मार्च २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : २८ मार्च २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 28 March 2021 | चालू घडामोडी : २८ मार्च २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : 27 मार्च २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 27 March 2021 | चालू घडामोडी : २७ मार्च २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : 25 मार्च २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 25 March 2021 | चालू घडामोडी : २५ मार्च २०२१ चालू घडामोडी - 1]…

चालू घडामोडी : २४ मार्च२०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 24 March 2021 | चालू घडामोडी : २४ मार्च २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : २३ जानेवारी २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 23 January 2021 | चालू घडामोडी : २३ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - 1]…

चालू घडामोडी : २२ जानेवारी २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 22 January 2021 | चालू घडामोडी : २२ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - 1] कोणत्या…

चालू घडामोडी : २१ मार्च २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 21 January 2021 | चालू घडामोडी : २१ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - दोन्ही…

चालू घडामोडी : ५ जानेवारी २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 5 January 2021 | चालू घडामोडी : ५ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - भारत सरकारच्या…

चालू घडामोडी : ४ जानेवारी २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 4 January 2021 | चालू घडामोडी : ४ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - कर्नल नरेंद्र…

चालू घडामोडी : ३ जानेवारी २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 3 January 2021 | चालू घडामोडी : ३ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - रक्तातल्या…

चालू घडामोडी : २ जानेवारी २०२१

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 2 January 2021 | चालू घडामोडी : २ जानेवारी २०२१ चालू घडामोडी - ‘रेक्युसल /…

चालू घडामोडी : ०१ जानेवारी २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 01 January 2020 | चालू घडामोडी : ०१ जानेवारी २०२० चालू घडामोडी - पंतप्रधान…

चालू घडामोडी : ३१ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 31 December 2020 | चालू घडामोडी : ३१ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - चार पिया या…

चालू घडामोडी : ३० डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 30 December 2020 | चालू घडामोडी : ३० डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - स्कायरूट…

चालू घडामोडी : २९ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 29 December 2020 | चालू घडामोडी : २९ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - दोन्ही विधाने…

चालू घडामोडी : २८ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 28 December 2020 | चालू घडामोडी : २८ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - भारतीय…

चालू घडामोडी : २७ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 27 December 2020 | चालू घडामोडी : २७ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - गृहनिर्माण व…

Current Affairs : 25 December 2020 | चालू घडामोडी : २५ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 25 December 2020 | चालू घडामोडी : २५ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - गोव्यात भारतीय…

Current Affairs : 23 December 2020 | चालू घडामोडी : २३ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 23 December 2020 | चालू घडामोडी : २३ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - “E5 सिरिज…

Current Affairs : 22 December 2020 | चालू घडामोडी : २२ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 22 December 2020 | चालू घडामोडी : २२ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - दूरसंचार…

Current Affairs : 21 December 2020 | चालू घडामोडी : २१ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 21 December 2020 | चालू घडामोडी : २१ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - दरवर्षी 20…

Current Affairs : 20 December 2020 | चालू घडामोडी : २१ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 20 December 2020 | चालू घडामोडी : २१ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - अमेरिकेमध्ये…

Current Affairs : 19 December 2020 | चालू घडामोडी : १९ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 19 December 2020 | चालू घडामोडी : १९ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - भारतीय अंतराळ…

Current Affairs : 18 December 2020 | चालू घडामोडी : १८ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 18 December 2020 | चालू घडामोडी : १८ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - संयुक्त राज्य…

Current Affairs : 16 December 2020 | चालू घडामोडी : १५ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 16 December 2020 | चालू घडामोडी : १६ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - तमिळ महाकवी…

Current Affairs : 15 December 2020 | चालू घडामोडी : १५ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 15 December 2020 | चालू घडामोडी : १५ डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - कोणत्या राज्य…

Current Affairs : 14 December 2020 | चालू घडामोडी : १४ डिसेंबर २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 14 December 2020 | चालू घडामोडी : 14 डिसेंबर २०२० चालू घडामोडी - …

चालू घडामोडी सराव पेपर -25 मे 2020

येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांना अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी MPSCExams.com टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. यासाठी आपण सर्व पेपर्स सोडवून येत्या भरतीच्या ऑनलाईन परीक्षेची तयारी करू शकता पूर्ण मोफत. तसेच आम्ही या सदरात नविन पेपर सरावासाठी नेहमी उपलब्ध…

Current Affairs : 23 April 2020 | चालू घडामोडी : २३ एप्रिल २०२०

Current Affairs चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला रोज भेट द्या. Visit Regularly our site to check Current Affairs Current Affairs : 16 April 2020 | चालू घडामोडी : २३ एप्रिल २०२० चालू घडामोडी -  दहावी, बारावीच्या…
Open chat
Join WhatsApp Group