कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देऊन त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी सदर योजना राबविली जाते.

 योजनेच्या प्रमुख अटी :

  •  दर योजना 1 ते 13 अटी शर्तीच्या अधिन राहून राबविण्यात येते त्यापैकी महत्वाच्या अटी खालीलप्रमाणे –
    • लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
    • या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्ष व कमाल वय 60 वर्ष असावे.
    • भूमिहीन शेतमजूर परिवक्ता स्त्रिया / विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

आवश्यक कागदपत्रे :

▪ दारिद्रयरेषेखालील यादीत नाव असणारे रेशन कार्ड.
▪ जातीचा दाखला.
▪ शाळेचा दाखला.

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येते.

या ठिकाणी संपर्क साधावा :

संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय.

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा