जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई ( भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

  • पदसंख्या:
  • शेवटची तारीख:
3,527

आज झालेल्या जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई२०१९

परीक्षा दिनांक : 12 डिसेंबर २०२१ 

पेपर सेट   : जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   :  जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   :  जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   :  जळगाव (कुसडगाव) SRPF 19 पोलीस शिपाई (set D) Paper Download