रोजगार निर्मिती योजना बद्दल माहिती

 

  1. जवाहरलाल रोजगार योजना (JRY) :

 

 

 

 

जेव्हा सातवी पंचवार्षिक योजना संपली तेव्हा भारत सरकारच्या दोन उपक्रम – एनआरईपी (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) आणि आरएलईजीपी (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम) एकत्र केले गेले. यामुळे 1 एप्रिल 1989 मध्ये सुरू झालेल्या जवाहर रोजगार योजनेचा जन्म झाला.

मुख्य लक्ष्य:

या योजनेचे मुख्य लक्ष्य प्रेक्षक दारिद्र्य रेषेखालील लोक होते. ग्रामीण आणि मागासवर्गीय भागात राहणार्‍या लोकांना 90 ते 100 दिवसांच्या रोजगाराच्या मुख्य उद्देशाने ही योजना देशातील सर्वात मोठा रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम आहे.

*नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम (NREP:2 ऑक्टोंबर 1983)

*रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅम (RLEGP:15 ऑगस्ट 1983)

  1. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY)

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) ही जवाहर रोजगार योजनेची (JRY) पुनर्रचना, सुव्यवस्थित आणि सर्वसमावेशक आवृत्ती आहे. १ एप्रिल १ 1999 1999. रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील गरीबांना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अतिरिक्त फायदेशीर रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने ही रचना केली गेली आहे

.उद्देश:

  1. ग्रामीण भागातील बेरोजगार गोरगरिबांना निरंतर रोजगार आणि पुरवणी रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी सतत चालणार्‍या मालमत्तांसह मागणीनुसार चालणार्‍या ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती.

२. खेड्यांमध्ये राहणारे लोक जेजीएसवाय चे लक्ष्य गट असतात. एससी / एसटी कुटुंबांना दारिद्र्य रेषेखालील      आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.

*वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचे आणि ग्रामसभेच्या मान्यतेने अंमलबजावणी करण्याचा ग्रामपंचायत हा एकमेव अधिकार आहे. एसजी / एसटीसाठी वैयक्तिक लाभार्थी योजनांसाठी 22.5 टक्के जेजीएसवाय निधीची स्थापना केली गेली आहे. वार्षिक वाटपातील तीन टक्के भाग अपंगांसाठी अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जाईल.

C.  ग्रामीण रोजगार योजना :

 

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आणि आश्वासित रोजगार योजना (2 ऑक्टोंबर 1993) यांचे एकत्रिकरण करून 25 सप्टेंबर 2001 पासून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.

उद्देश :

दारिद्र्य निर्मूलन आणि ग्रामीण भागात राहणा कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत सरकारने ही योजना सुरू केली.

कामगारास किमान वेतन हे किमान 25 टक्के रोख स्वरुपात आणि किमान 5 किग्रॅ अन्नधान्याच्या स्वरुपात, अशा समिश्र स्वरुपात दिले जाईल.

स्त्रोत वाटप:

हे पैसे चुकीच्या हातात टाकले जाणार नाहीत किंवा चुकीच्या पद्धतीने ठेवले जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले

 निष्कर्ष :

या उपक्रमांतर्गत ज्या ग्रामीण भागातील लोकांना मजुरीची रोजगाराची आवश्यकता असते आणि अकुशल कामे करण्यास सक्षम असतात त्यांना काम दिले जाते.

या योजनेमुळे अन्न सुरक्षा आणि कामगारांची पोषण पातळी राखली गेली.

ग्रामीण भागात अतिरिक्त कामगार रोजगाराद्वारे आरोग्य विकास, समुदाय, सामाजिक आणि आर्थिक गुणांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

योजनेची अंमलबजावणी पंचायत राज व्यवस्थेच्या तिन्ही टप्प्यांवर केली जाईल. योजनेची वित्तीय संसाधने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत यांच्यामध्ये 20:30:50 या प्रमाणात विभागुण दिली जातील

इंदिरा आवास योजना (IAY):

1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली. 1 जानेवारी 1966 पासून

भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.

या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.

ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.

 

  • या योजने अंतर्गत घर लाभार्थी कुटुंबातील स्त्री सदस्यांच्या नावानेच, किंवा नवरा बायकोच्या नावाने एकत्रित दिले जाते. योग्य स्त्री सदस्याच्या नावाने ते दिले जाते. आपल्या
  • पसंतीप्रमाणे घर बांधण्याची पूर्व जबाबदारी लाभार्थ्यांची असते. लाभर्थ्यांची निवड ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार ग्रामसभेमार्फत केली जाते.
  • योजनेच्या सुरुवातीपासून जानेवारी 2010 पर्यंत सुमारे 2 कोटी घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :

*भारत सरकारने 25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरू केली. ग्रामीण भागातील (डोंगराळ व वाळवंटातील 250 लोकसंख्या असलेल्या गावे) बारमाही रस्ते वंचित असलेल्या गावे जोडणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळापासून त्याचे नाव पंतप्रधान ग्राम सडक योजना आहे.

* प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून विकास गावात पोहोचत आहे, त्याशिवाय काही प्रमाणात ग्रामीण स्तरावरही रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत रेल्वे क्रॉसिंग व क्रॉसरोडवरील ओव्हर ब्रिज बांधकाम यांचा समावेश आहे.

* सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा