महाराष्ट्र : प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे :

  • पदसंख्या:
  • शेवटची तारीख:
939
   धरण नदी  जिल्हा
1.  भंडारदरा  प्रवरा अहमदनगर
2.  जायकवाडी  गोदावरी औरंगाबाद
3.  सिद्धेश्वर  दक्षिणपूर्णा हिंगोली
4.  भाटघर(लॉर्डन धरण)  वेळवंडी(निरा) पुणे
5.  मोडकसागर  वैतरणा ठाणे
6. येलदरी दक्षिणपूर्णा हिंगोली
7. मुळशी मुळा पुणे
8. तोतलाडोह(मेघदूरजला) पेंच नागपुर
9. विरधरण नीरा पुणे
10. गंगापूर गोदावरी नाशिक
11. दारणा दारणा नाशिक
12. पानशेत अंबी(मुळा)  पुणे
13. माजलगाव सिंदफणा बीड
14. बिंदुसरा बिंदुसरा बीड
15. खडकवासा मुठा पुणे
16. कोयना(हेळवाक) कोयना सातारा
17. राधानगरी भोगावती कोल्हापूर
18. पुरणेपाडा बोरी