शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

6,533

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द  बद्दल माहिती

 

 1. पारशी धर्माचे प्रार्थना स्थळ – अंग्यारी

 2. हातशिलाई करताना सुईटोचू नये म्हणून बोटात घालावयाचे धातूचे टोपण – अंगुस्तान

 3. ज्याला कोणीही जिंकू शकत नाही असा – अजिंक्य

 4. सन्मानाने प्रथम केलेली पूजा – अग्रपूजा

 5. तिथी दिवस न ठरवता पाहुणा म्हणून अचानक आलेला – अतिथी

 6. विशिष्ट मर्यादा ओलांडून जाण्याचे कलेले गैरकृत्य – अतिक्रमण

 7. ज्याची कशाशी तुलना करता येणार नाही असे – अतुलनीय

 8. खूप पाऊस पडणे – अतिवृष्टी

 9. अवकाशात प्रवास करणारा – अंतराळवीर

 10. ज्याचा थांग लागत नाही असे – अथांग

 11. ज्याचा सारखा दूसरा कोणीही नाही असा – अव्दितीय, अजोड

 12. ज्याचे हात गुडघ्यापर्यंत लांब आहेत असा – अजानबाहू  

 13. विराजमान झालेला – अधिष्ठित

 14. जारी केलेली सूचना – अधिसूचना

 15. पूर्वी कधीही न पाहिलेले – अदृष्टिपूर्व

 16. खाली तोंड केलेला, लज्जित, खिन्न – अधोमुख

 17. नंतर जन्मलेला (धाकटा भाऊ) – अनुज

 18. मोफत अन्न मिळण्याचे ठिकाण – अन्नछत्र

 19. मागून जन्मलेली बहीण – अनुजा

 20. केलेल्या कृत्याबद्दल वाटणारा पाश्चाताप – अनुताप

 21. वरच्या जातीचा पुरुष व खालच्या जातीची स्त्री यांचा विवाह – अनुलोम विवाह

 22. अन्नदान करणारा – अन्नदाता

 23. ज्याला कशाची उपमा देता येत नाही असा – अनुपम अनुपमेय

 24. ज्याचा आरंभ माहीत नाही – अनादि

 25. अपेक्षा नसताना घडलेली गोष्ट – अनपेक्षित

 26. ज्याला आई-वडील नाहीत असा – अनाथ

 27. ज्याची किंमत होऊ शकत नाही असा – अनमोल

 28. कोणत्याही पक्षात सामील न होणारा – अपक्ष

 29. निराधार मुलांचा सांभाळ करणारी संस्था – अनाथाश्रम

 30. एकाला उद्देशून दुसर्‍याला बोलणे – अन्योक्ती

 31. देव लोकातील स्त्रिया – अप्सरा

 32. स्वत:चाच फायदा पाहणारा – अप्पल पोटा

 33. पूर्वी कधीही पडले नाही असे – अपूर्व

 34. टाळता येणार नाही असे – अपरिहार्य

 35. वस्तूच्या दाट सावली भोवती असणारी धूसर (छाया) सावली – अपछाया

 36. पिठआंबवून तव्यावर बनविलेले धिरडे – अंबोळी

 37. हत्तीच्या पाठीवर बसण्यासाठी केलेली जागा, बैठक – अंबारी

 38. खिळे उपटण्याची पकड – अंबूर

 39. लहानापासून म्हतार्‍यापर्यंत – अबालवृद्ध

 40. सुरक्षितेचे दिलेले वचन – अभय

 41. ज्याची कमतरता आहे असे – अभाव

 42. पूर्वी कधीही न घडलेले – अभूतपूर्व

 43. जे प्रत्यक्षात नाही ते आहे असे वाटणे – आभास

 44. ज्याला मरण नाही असा – अमर

 45. कमी वेळ टिकणारा – अल्पजीवी

 46. कमी आयुष्य असणारा – अल्पसंतुष्ट

 47. ज्याचा विसर पडणार नाही – अविस्मरणीय

 48. शब्दामधून ज्याचे वर्णन करता येत नाही असे – अवर्णनीय

 49. कधीही नाश न पवणारे – अविनाशी

 50. ज्याने लग्न केले नाही असा – ब्रम्हचारी

 51. ज्याचा कधीही वाट येत नाही – अवीट

 52. एकाच वेळी अनेक अवधाने राखून काम करणारा – अष्टावधानी

 53. एकाच देवावर असलेली अविचल श्रद्धा – अनन्यभक्ती

 54. ईश्वराची पूर्णपणे एकरूप होणे – अव्दैत

 55. आकाशातील तार्‍यांचा पट्टा – आकाशगंगा

 56. कुस्ती खेळण्याची जागा – आखाडा

 57. सूचना न देता येणारा पाहुणा – आगंतुक

 58. जीवंत असे पर्यंत – अजन्म

 59. मरण येई पर्यंत – आमरण

 60. स्वत:च लिहिलेले स्वत:चे चरित्र – आत्मचरित्र, आत्मवृत्त

 61. अगदी पूर्वीपासून राहणारे – आदिवासी

 62. पायापासून डोक्यापर्यंत – आपादमस्तक

 63. देव आहे असे मानणारा – आस्तिक

 64. राष्ट्राराष्ट्रातील संबंध असणारे – आंतरराष्ट्रीय

 65. मनाला आनंद देणारा असा – आल्हाददायक

 66. मोठ्यांनी लहानाना दिलेली सदिच्छा – आशीर्वाद

 67. अल्कोहल तयार करण्याचा कारखाना – आसवणी

 68. अन्यायाने मिळविलेली संपती – आसुरी संपत्ती

 69. रोपांची लागवड करण्यासाठी तयार केलेली जागा – आवण

 70. मरणाच्या दारात असलेला – आसन्नमरण

 71. दक्षिण समुद्राजवळच्या सेतुपासून हिमालयापर्यंत – आसेतू हिमाचल

 72. ज्याच्यापासून बोध घेता येईल अशी व्यक्ती – आदर्श

 73. जीवनाचे आवडते व प्रमुख ध्येय – इतिकर्तव्यता

 74. शत्रूची आपल्याला अनुकूल अशी कृती – इष्टापती

 75. सूर्याचे उत्तरेकडे जाणे – उत्तरायण

 76. शापापासून सुटका – उ:शाप

 77. जमिनीवर व पाण्यावर या दोन्हीही ठिकाणी राहणारा प्राणी – उभयचर

 78. आजारी माणसाच्या अंगावर आजाराला उत्तार पडावा म्हणून मंत्रोच्चार करीत पाणी शिंपडण्याचा विधी – उदकशांती

 79. शेतीची हद्द दाखवण्यासाठी घातलेला बांध – उरोळी

 80. मोठ्या शहराला लागून असलेले लहान नगर – उपनगर

 81. हळूहळू घडून येणारा बदल – उत्क्रांती

 82. शिल्लक असलेले – उर्वरित

 83. उद्याला येत आहे असा – उद्योन्मुख

 84. ज्याच्यावर उपकार झाले आहेत असा – उपकृत

 85. नदी जेथून वाहण्यास सुरू होते ते ठिकाण – उगम

 86. वाटेल तसा पैसा खर्च करणे – उधळपट्टी

 87. उद्योगात नेहमीच मग्न असणारा – उद्यमशील

 88. ज्याला घरदार नाही असा – उपर्‍या, बेघर

 89. लोकामध्ये मिळून मिसळून न राहणारा – एकलकोंडा

 90. स्वत:कष्ट न करता बसून खाणारा – ऐतखाऊ

 91. महिन्याच्या प्रत्येक पक्षातील प्रतिपदे पासूनची अकरावी तिथी – एकादशी

 92. नुकतीच बाळंत झालेल्या स्त्रीचे अंग – ओली कूस

 93. अतिवृष्टीने आलेला महापूर – ओली आग

 94. हिरवे गवत किंवा वैरण – ओली काडी

 95. डोक्यावर किंवा पाठीवर ओझे वाहून नेणारा – ओझेवाला, हमाल

 96. शिष्टाचार म्हणून पाळावयाचे – औपचारिक

 97. एखादा रोग कमी होण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्या व दवा – औषधी

 98. दुसर्‍याचे दु:ख पाहून कळवळणारा – कनवाळू 

 99. कलेची आवड असणारा – कलासक्त, कलाप्रेमी

 100. कमळासारखे डोळे आहेत अशी – कमलनयना, कमलाक्षी

 101. इच्छेलेले पूर्ण करणारा वृक्ष – कल्पवृक्ष

 102. आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवणारा – कर्तव्यपराडमुख

 103. ऐकताना कानाला गोड वाटणारा – कर्णमधुर

 104. केलेले उपकार जानणारा – कृतज्ञ

 105. केलेले उपकार विसरणारा – कृतघ्न

 106. कर्तव्य पार पाडण्यात तत्पर असणारा – कर्तव्यदक्ष

 107. अंधार्‍या रात्रीचा पंधरवडा – कृष्णपक्ष, वद्यपक्ष

 108. अंगात एखादी कला असणारा – कलावंत, कलाकार

 109. कष्टाने मिळणारी गोष्ट – कष्टसाध्य

 110. भाकरी करण्याचे लाकडी पसरट पात्र – काटवट, काथवट

 111. हाताची सांकेतिक किंवा खाणाखुणांची भाषा – करपल्लवी

 112. कार्य करण्यास सक्षम असलेला – कार्यक्षम

 113. कामामध्ये टाळटाळ करणारा – कामचुकार

 114. कामात तत्पर असलेला – कार्यतत्पर

 115. कार्यात गढून गेलेला – कार्यमग्न, कार्यरत

 116. इच्छित वस्तु देणारी काल्पनिक गाय – कामधेनू

 117. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अचानक होणारा मोठा बदल – क्रांती

 118. कविता गाऊन दाखवणारी – काव्यगायिका

 119. खोटी तक्रार करणारा – कांगावाखोर

 120. हिताची गुप्त गोष्ट – कानगोष्ट, हितगुज

 121. कुटुंबाच्या पारंपारिक धार्मिक प्रथा व परंपरा – कुलाचार

 122. कुंजात विहार करणारा – कुंजविहारी

 123. मडकी तयार करणारा – कुंभार

 124. कथा लिहिणारा – कथा लेखक, कथाकार

 125. धान्य किंवा तशा वस्तु साठविण्याची जागा – कोठार

 126. मनातल्या मनात होणारा त्रास – कोंडमारा

 127. ज्याच्याकडे अनेक कोटी रुपये आहेत असा – कोट्याधीश

 128. किल्ल्याभोवती खणलेला पाण्याचा कालवा – खंदक

 129. आकाशगमन करणारा – खग, पक्षी.

 

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

 • टेस्ट सोडविण्यासाठी आमचे  मोबाईल अँप लगेच डाउनलोड करा 
 • डाउनलोड लिंक : Download Mobile App
 • मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनविन सराव पेपर मिळण्याकरिता आमचा व्हाट्सअप्प नं.7841930710 तुमच्या ग्रुपमध्ये अॅड करा.
 •  
 • आणखी पेपर सोडवा!!!

चालू घडामोडी सराव पेपर सोडवा

मराठी व्याकरण सराव पेपर सोडवा

पोलीस भरती सराव पेपर सोडवा

सामान्य विज्ञान सराव सराव पेपर सोडवा

सराव प्रश्नसंच सोडवा

राज्यशास्त्र सराव पेपर सोडवा

भूगोल सराव पेपर सोडवा

इतिहास सराव पेपर सोडवा

तलाठी सराव पेपर सोडवा

अर्थशास्त्र सराव पेपर सोडवा

IBPS सराव पेपर सोडवा

 
 
 • ✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !
 • आमचे  टेलीग्राम चॅनल जॉईन  करा  Click Here : MPSC मराठी व्याकरण
 • ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  WhatsApp चॅनल जॉईन  करा. Join Us on WhatsApp
 • अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज                                       Join Us on Facebook
 • आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.
 •  

Table of Contents

सराव पेपर्स
नवीन जाहिराती
व्हाट्सअँप ग्रुप
जॉइन टेलिग्राम