औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

  • पदसंख्या:
  • शेवटची तारीख:
1,478

आज झालेल्या औरंगाबाद शहर कारागृह शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : ११ डिसेंबर २०२१ 

पेपर सेट   : औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई (set D) Paper Download